ZINĀTNE UN INOVĀCIJAS

RTU DSZC zinātniskie virzieni:

– Nelineārā dinamika (doc. I.Ščukins, doc. R.Smirnova, doc. J.Ivanovs );

– Rotora dinamika, siltuma zudumu aprēķini, konstrukciju stiprības aprēķini (asoc.prof. G.Strautmanis);

– Vītņu savienojumu automatizētās salikšanas optimizācija. Berzes virsmas, dilums un tā aprēķina iespējas (doc. I.Griņevičs, lekt. G.Spriņģis);

– Otrās kārtas diferenciālvienādojumi. Robežproblēmu atrisinājumu tuvinājumi (doc. M. Dobkeviča);

– Mehānisko un elektrisko sistēmu dinamika (tanī skaitā arī nelineārā) (doc. V.Ņikišins);

– Dažādu tehnisko nozaru terminoloģija (doc. J.Tretjakova);

– Elektriskās mašīnas (doc. L. Lavrinoviča)

Kontaktinformācija

Tālrunis: 26198987
Fakss: 65443075
Adrese: Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410, Latvija
e-pasts: daugavpils@rtu.lv