ZINĀTNE UN INOVĀCIJAS

Balstoties uz Rīgas Tehniskās universitātes 2014.-2020.gada stratēģiju, pētniecība un ilgtspējīgas inovācijas ir RTU Daugavpils filiāles prioritāte.

RTU Daugavpils filiāles zinātniskie virzieni:

– Nelineārā dinamika (doc. I.Ščukins, doc. R.Smirnova, doc. J.Ivanovs );

– Rotora dinamika, siltuma zudumu aprēķini, konstrukciju stiprības aprēķini (asoc.prof. G.Strautmanis);

– Vītņu savienojumu automatizētās salikšanas optimizācija. Berzes virsmas, dilums un tā aprēķina iespējas (doc. I.Griņevičs, lekt. G.Spriņģis);

– Otrās kārtas diferenciālvienādojumi. Robežproblēmu atrisinājumu tuvinājumi (doc. M. Dobkeviča);

– Mehānisko un elektrisko sistēmu dinamika (tanī skaitā arī nelineārā) (doc. V.Ņikišins);

– Dažādu tehnisko nozaru terminoloģija (doc. J.Tretjakova);

– Mākslīgais intelekts (zin.asist. O. Verhodubs );

– Elektriskās mašīnas (doc. L. Lavrinoviča)

Kontaktinformācija

Tālrunis: 65443708
Fakss: 65443075
Adrese: Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410, Latvija
e-pasts: df@df.rtu.lv