Kontaktinformācija

Uzņemšanas komisijas tālrunis: 22023340

Direktors Ivans Griņevičs, e-pasts: Ivans.Grinevics@rtu.lv
Lietvede Janīna Leončika, e-pasts: Janina.Leoncika@rtu.lv, mob.: 26198987
Adrese: Smilšu iela 90, Daugavpils, LV-5410, Latvija, tālrunis: +371 65443708, e-pasts: daugavpils@rtu.lv

Bibliotēkas tālrunis: +371 65 442 469, +371 28 808 417

SESMI RTU, Muitas un nodokļu katedras, Mācību biroja vadītāja Inga Dzjadzina, e-pasts: Inga.Dzjadzina@rtu.lv,  mob.: 22023340

Nosūtīt ziņu