PAR MUMS

Rīgas Tehniskās universitātes Daugavpils  studiju un zinātnes centrs  (līdz 2020 gadam RTU  Daugavpils filiāle ,līdz 2002. gadam – Daugavpils mācību-zinātņu centrs, līdz 1994. gadam – RTU Daugavpils Vispārtehniskā fakultāte) dibināts 1961. gadā. RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs   sagatavo studentus piecos studiju virzienos: mašīnzinības, enerģētika, būvniecība, ekonomika un datorzinātnes.

Daugavpils studiju un zinātnes  centra  pastāvēšanas laikā ir sagatavots  vairāk nekā  4500 speciālistu, lielākā daļa no tiem strādā dažādās Latgales novada iestādēs un organizācijās. Studentu dzīve nav iedomājama bez kultūras un izklaidējošiem atpūtas pasākumiem – konkursi, viktorīnas, sporta pasākumi, piedalīšanās citu augstskolu rīkotajos pasākumos. Studentu sabiedriskā dzīve un pašpārvalde ir filiāles Studentu pašpārvaldes  pārziņā.

Vārds «students» tulkojumā no latīņu valodas nozīmē – tāds, kurš zinātkāri tiecas pēc kaut kā jauna, nodarbojas ar interesantām un saistošām lietām. Daugavpils  studiju un zinātnes centrs  ir tā vieta, kur topošie inženieri var rast iespējas gūt jaunas zināšanas un idejas.

Partneru viedoklis

Sadarbība ar RTU Daugavpils studiju un zinātnes centru pastāv jau daudzu gadu garumā. Mūsu uzņēmumā studentiem ir iespēja iziet praksi un iegūt pamatzināšanas dažādās inženierzinātņu specialitātēs. Tāpat ir jāatzīmē, ka DLRR strādā daudzi RTU absolvējušie speciālisti, kas sākotnēji uzsāka savas studijas tieši Daugavpils studiju un zinātnes centrā

Axon Cable ir viena no kompānijām, kurā pēc studiju beigšanas, RTU studenti var turpināt savu profesionālo karjeru. Šobrīd lielākā daļa no Axon Cable inženieriem ir RTU absolventi. Mūsu uzņēmums uztur sakarus ar RTU Daugavpils studiju un zinātnes centru un piedāvā studentiem prakses iespējas, kā arī palīdzību dažādu zinātnisko projektu izstrādē.

Accenture Latvia cieši sadarbojas ar RTU, organizējot programmēšanas skolas IT nozares studentiem un piedāvājot apmaksātas prakses vietas. Pēc prakses ir iespēja kļūt par programmētāju, projektu vadītāja asistentu, testētāju, sistēmu analītiķi vai konsultantu.

Absolventu pieredze

Es uzskatu, ka RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs ir labākā mācību iestāde Daugavpilī, kurā pieredzējuši pasniedzēji palīdzēs katram studentam virzīties uz sava mērķa sasniegšanu. Īpaši gribētu atzīmēt atsaucīgos Daugavpils studiju un zinātnes centra pasniedzējus, kuri mūs pastāvīgi mudināja apgūt arvien jaunas zināšanas un vienmēr palīdzēja studiju laikā.

Daugavpils filiālē var iegūt nepieciešamās zināšanas pilnā apjomā, jo uz studentu jautājumiem pasniedzēji vienmēr cenšas sniegt atbildes. Piebildīšu, ka arī no studentu puses ir jāpilda savi pienākumi – jānāk uz nodarbībām, jāseko līdzi, jābūt ieinteresētam, lai paņemtu no universitātes maksimāli daudz.

Draudzīgi grupas biedri un izpalīdzīgi pasniedzēji, kuri vienmēr sniedza palīdzību un konsultācijas. Pēc studiju pabeigšanas Rīgā, atskatoties uz studijām kopumā, nemaz neesmu nožēlojis, ka pirmos divus kursus esmu studējis tieši Daugavpils filiālē.

Kā interesantu piemēru studiju laikā varu minēt sadarbības projektu ar rūpnīcu«Rebir», kura laikā mūsu studentu komanda izstrādāja programmatūru, kas bija paredzēta perforatoru testēšanai.

Beidzot studijas un kādu laiku pastrādājot Rīgā, esmu tomēr nolēmis atgriezties Daugavpilī, par ko nemaz nenožēloju. Uzskatu, ka Daugavpils studiju un zinātnes centrā iespējams iegūt pilnvērtīgas zināšanas un iesaku šo mācību iestādi izvēlēties arī pārējiem