Studentiem

Saskaņā ar rektora rīkojumu Nr. 01000-1.1-e/38 klātienē ir atļauts īstenot studiju programmas daļu, kas nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei, ja citādi nav iespējams nodrošināt pilnas studiju programmas apguvi.

Atrodoties RTU DSZC telpās studentiem obligāti jālieto sejas aizsargmaskas.

Visam RTU DSZC personālam, atrodoties un pārvietojoties RTU DSZC koplietošanas telpās, obligāti jālieto sejas aizsargmaskas.

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt (guntis.springis@rtu.lv) vai zvanīt (29140125).

Bibliotēka ir slēgta līdz 25. augustam.
Jautājumu gadījumā lūgums zvanīt 28808417.