REĢIONĀLĀ STUDENTU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ SKOLA-KONFERENCE

JAUNATNES LOMA UN IESPĒJAS INŽENIERZINĀTŅU ATTĪSTĪBĀ 2020

2020. gada 23. aprīlī
Daugavpils, LATVIJA

Konferences tematika:

 • Lietišķā matemātika.
  Dabaszinātnes.
 • Eksaktās zinātnes.
  Tehnika.
  Inženierzinātnes.
  Datorika.
  Informācijas tehnoloģijas.
 • Lietišķās zinātnes un starpdisciplinārās zinātnēs
  (nelineārā dinamika, mehatronika, …).
 • Uzņēmējdarbības vadība un ekonomika.
Konferencē paredzēts:
 1. Konferences atklāšana plkst.10:00
 2. Plenārsēde – augstskolu profesoru lekcijas
 3. Darbs sekcijās. Atkārībā no dalībnieku skaita, tiks organizēts darbs sekcijās. Dalībnieki konferencē uzstājas ar ziņojumu prezentācijas formātā. Uzstāšanās prezentācijas formātā ilgums 10 minūtes. Pēc darba prezentēšanas tiek izvērsta kopīga 5 minūšu diskusija, kurā aicināti piedalīties konferences dalībnieki, klausītāji un klātesošie mācībspēki un pieaicinātie attiecīgo nozaru profesionāļi.
  Popularizēšanas nolūkā konferences laikā tiks filmēts un fotografēts. Materiāli tiks ievietoti filiāles mājaslapā, sociālajos tīklos un uz serveriem, kas nodrošina video un foto rādīšanu. Lūdzam informēt, ja materiālus ar Jūsu klātbūtni pasākumā nedrīkst publicēt.
Konferences darba valodas:
  latviešu, angļu un krievu
Piedalīšanās konferencē ir bezmaksas.
Konferencē aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu vidējo izglītības iestāžu skolas un koledžas, augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, doktorantūra studiju programmu pilna un nepilna laika skolnieki, studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem.

Konferences ziņojumi tiek publicēti RTU DF mājas lapā (elektroniskā formātā).

Katrs konferences dalībnieks (autors) saņem sertifikātu par piedalīšanos studentu reģionālajā zinātniski praktiskajā skolā-konferencē.

Darbu konkurss notiek trīs nominācijas:

 1. “Labākais skolēnu zinātniski-pētnieciskais darbs” – starp vidējo izglītības iestāžu skolas un koledžas studējošiem,
 2. “Labākais studentu zinātniski-pētnieciskais darbs” – starp augstāko izglītības iestāžu koledža, 1.kursa un 2. kursa bakalaura studējošiem,
 3. “Labākais jauno zinātnieku darbs” – starp augstāko izglītības iestāžu 3.kursa bakalaura, maģistra, doktorantūra studējošiem.

Darbus pa nominācijām vērtē konferences organizācijas komitejas locekļi un darba devēju pārstāvji.

Pieteikšanās kārtība un publikācijas iesniegšana:
Dalībnieku reģistrācija notiek elektroniski no 2020. gada 4. marta līdz 9. aprīlim, aizpildot reģistrācijas formu un nosūtot ziņojumu e-pastā konference@df.rtu.lv ar referāta rakstu (līdz 7 lpp.), noradot referāta nosaukumu un autorus.

Pieteikums dalībai konferencē:

dalībnieka reģistrācijas anketa
dalībnieku saraksts
raksta noformēšanas noteikumi
raksta noformēšanas piemērs
konferences nolikums

Konferences orgkomiteja:
RTU Daugavpils filiāle
Smilšu 90, 405a. kab.
Daugavpils, LV-5410
Fakss +371 65443075
Mājas lapa: http://df.rtu.lv/konference-2020
Kontaktpersonas:
 • Jeļena Tretjakova
  +371 27891878,  jelena.tretjakova@rtu.lv
 • Igors Ščukins
  +371 26332641,  igor@df.rtu.lv
 • Romāns Šostaks, RTU DF Studentu Parlamenta pašpārvaldes vadītājs
  +371 20586195,  konference@df.rtu.lv