Uzņemšana 2024./2025. akadēmiskajā gadā


Rīgas Tehniskā universitāte

Daugavpils studiju un zinātnes centrs

 Uzņemšanas komisijas darba grafiks 2024.gadā
Daugavpils, Smilšu iela 90, 217.kab., tālr. 22023340

Uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās

  • Elektroniskā pieteikšanās: no 16.jūlija plkst. 9.00 un norisināsies līdz 22.jūlijam plkst.16.00
  • Pieteikšanās un dokumentu uzrādīšana klātienē: no 16.jūlija līdz 22.jūlijam plkst. 9.00 – 15.00 (sestdien 20.jūlijā plkst. 10.00 – 13.00)

Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās.

  • Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 26.07.2024. pēc plkst. 17.00
  • No 26.07.2024. plkst. 18.00 līdz 30.07.2024. plkst. 16.00 reflektanti apstiprina pirmās kārtas rezultātus, vai atsakās no iegūtās vietas, piesakās vai atsakās no dalības 2. kārtā.
  • Otrās kārtas rezultāti – 30.07.2024. pēc plkst. 18.00.

Reģistrēšanās studijām par maksu pilna laika(klātiene) un nepilna laika (klātienes un neklātienes) studijām par maksu notiek klātienē no 16. jūlija

 Nepieciešamie dokumenti:

  • derīga pase vai ID karte;
  • vidējās izglītības atestāts vai diploms;
  • pielikums – sekmju izraksts;
  • CE sertifikāti (izņemot tos, kuri ir no 2023. gada vidējās izglītības absolventi – jābūt eDoc formātā);
  • laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai tika mainīts personas kods.

Oriģināli jāuzrāda.

Reģistrācijas maksa EUR 40.