Uzņemšana 2023./2024. akadēmiskajā gadā


Uzņemšanas komisijas darba grafiks 2023.gadā

Daugavpils, Smilšu iela 90, 217.kab., tālr. 22023340

Uzņemšana pilna laika (dienas) pamatstudiju programmās

 • Elektroniskā pieteikšanās:

no 14.jūlija plkst.9.00 līdz 24.jūlijam plkst.16.00 https://latvija.lv/studijas  (Ja pieteikums apstiprināts elektroniski – klātienē nav jāierodas!)

 • Pieteikšanās un dokumentu uzrādīšana klātienē:

18.07.2023 plkst. 9.00 – 18.00

19.07.2023 plkst. 9.00 – 18.00

20.07.2023 plkst. 9.00 – 18.00

21.07.2023 plkst. 9.00 – 18.00

22.07.2023 plkst. 9.00 – 13.00

24.07.2023 plkst. 9.00 – 18.00

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

  • Derīga pase vai personas apliecība;
  • Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
  • Pielikums – sekmju izraksts;
  • CE sertifikāti;
  • Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai ir mainīts personas kods;
  • Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Reģistrēšanās studijām par maksu

Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes)) RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrā  sākot ar 18. jūliju klātienē darba dienās no plkst.10.00 – 14.00

Reģistrācijas maksas apmaksu 40 € apmērā var veikt portālā  www.latvija.lv/studijas

Vairāk par pieteikšanos studijām RTU lasi https://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana/uznemsanas-noteikumi/uznemsanas-noteikumi-pamatstudijas