Studentu pašpārvalde

Kontakti: Daugavpils, Smilšu iela 90, 410. kab.

Romāns Šostaks, RTU DF Studentu Parlamenta pašpārvaldes vadītājs: +371 20586195

Informatīvie materiāli: Studenta buklets [.pdf]

DF SP vadītājs

Romans Šostaks

Studiju programmas “Datorsistēmas”

1. kursa students

DF SP vadītāja vietniece

Sandra Gromnicka

Studiju programmas “Datorsistēmas”

1. kursa studente

Sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītāja

Tamara Jefremova

Studiju programmas “Būvdarbu vadīšana”

1. kursa studente

Kultūras un sporta vadītājs

Vladislavs Sevruks

Studiju programmas “Mehatronika”

1. kursa students

Akadēmiskā virziena vadītāja

Amanda Kalinčenko

Studiju programmas “Būvdarbu vadīšana”

1. kursa studente

Zinātnes virziena vadītājs

Georģijs Kacs

Studiju programmas “Automobiļu transports”

1. kursa students