Studentu pašpārvalde

RTU DSZC Studentu pašpārvaldes valdes sastāvs:

Jekaterina Balta – vadītāja: +371 28267345

Valentīns Petrusevičs- vadītājas vietnieks

Edgars Škapars – sabiedrisko attiecību un informācijas virziena vadītājs

Renāts Stankevičs – kultūras un sporta vadītājs

Vladislavs Jegorovs – zinātnes virziena vadītājs

Informatīvie materiāli: Studenta buklets [.pdf]

Darbības programma

Mērķi:

 • Nodrošināt efektīvu un savlaicīgu informācijas apriti visos studiju līmeņos, lai svarīgā un nepieciešamā informācija nonāktu ikvienam Daugavpils studiju un zinātnes centra (DSZC) studentam;
 • Nodrošināt RTU DSZC studējošo intereses lēmējinstitūcijās kā centra ietvaros, tā arī RTU līmenī;
 • Studiju kvalitātes celšana un mācību procesa kvalitātes uzlabošana, studentiem sadarbojoties ar pasniedzējiem un RTU vadību;
 • Veicināt radošu, mājīgu un mācībām labvēlīgu vidi;
 • Organizēt un iesaistīt RTU DSZC studējošos dažādos sporta, kultūras un izglītojošajos pasākumos;
 • Veidot sadarbību ar nozares uzņēmumiem un informēt studējošos par potenciālajām darba iespējām;
 • Popularizēt un pilnveidot RTU DSZC darbību, veicināt lielāku absolventu skaitu.

Vīzija:

RTU DSZC Studentu pašpārvalde (SP) ir draudzīga un brīvprātīga studentu organizācija, kas pārstāv savu studentu intereses visās RTU lēmējinstitūcijās. RTU DSZC SP nodrošina labvēlīgu un radošu vidi studentiem, padarot mācības procesu dinamiskāku un aizraujošāku.

Studentu pašpārvaldē var darboties ikviens RTU DSZC students, kas vēlas būt notikumu centrā, organizēt pasākumus un uzlabot savu un citu studentu dzīvi, kā arī gūt neatsveramu pieredzi un neformālo izglītību, dažādus vērtīgus kontaktus, ka arī sociālās prasmes.

Darbības attīstības plāns:

 • Sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, pašvaldību plānošanas organizācijām;
 • Studentu profesionālā un intelektuālā izglītošana;
 • Pasniedzēju, administrācijas un studentu savstarpējas komunikācijas veicināšana;
 • Studentu zināšanu, prasmju, iemaņu apmaiņas iespēja.