RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES DAUGAVPILS FILIĀLE

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI
Modernie elektronisko shēmu analīzes instrumenti

2018. gada 10. -11. maijā
Smilšu 90, Daugavpils, LATVIJA

A programma, 14 stundas

Programmas mērķauditorija ir dabaszinību un tehnikas virziena vispārizglītojošo, profesionālo un interešu izglītības iestāžu skolotāji.

Programmas saturs tiek veltīts iepazīšanai ar lietišķās elektronikas pamatiem:

1. vienkāršu elektronisko shēmu izpēti, izmantojot datormodelēšanas programmu
2. reālas shēmas izveidi uz maketēšanas plates un mērījumu veikšanu


Semināra laikā tiks izmantoti daudzfunkcionālie USB instrumenti “Analog Discovery 2” un programma “SIMetrix/Simplis elements”.

Darba kārtība

10. maijā no plkst.10 līdz plkst.18 Zinātniski pētniecisko darbu prezentācija un pieredzes apmaiņa
11. maijā no plkst.10 līdz plkst.16 Lekcijas un praktiskās nodarbības

Mācību programma

1. Lekcija: “Elektronikas nozare Latvijā un kā kļūt par elektronikas inženieri”.
2. Praktiskā 1.daļa: Elektronisko shēmu analīze datormodelēšanas programmā “SIMetrix/Simplis elements”.
3. Praktiskā 2.daļa: Elektronisko shēmu parametru mērīšana, izmantojot daudzfunkcionālo instrumentu “Analog Discovery 2”.

Lektors: Sergejs TjukovsRTU Radioelektronikas institūta pētnieks

Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts.
Piedalīšanās ir bez dalības maksas.

Dalībnieku reģistrācija notiek elektroniski no 2018. gada 23. aprīļa līdz 8.maijam, aizpildot reģistrācijas formu.

Kontaktpersona:
Raisa Smirnova
 +371 65442466,  +371 27435077,  rajadf.rtu.lv

*** Profesionālās kompetences pilnveides programmas dalībnieka reģistrācija ***