Studenti, kuri absolvējuši profesionālo bakalauru Muitas un nodokļu administrēšana, sociālo zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds, vai tam pielīdzināma izglītība ,profesionālā bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, vadības un administrēšanas, tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās,

Jaunajā 2017./2018. mācību gadā ir iespēja mācīties maģistra profesionālo studiju programmā „Muitas un nodokļu administrēšana” RTU Daugavpils filiālē.

Sīkāku informāciju var saņemt RTU Daugavpils filiāles Uzņemšanas komisijā 218.kab, Smilšu ielā 90, Daugavpilī. Tālr.uzziņām: 22023340