REĢIONĀLĀ STUDENTU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ SKOLA-KONFERENCE

JAUNATNES LOMA UN IESPĒJAS
INŽENIERZINĀTNES ATTĪSTĪBĀ

2018. gada 10. maijā

Konferences tematika:
 • Lietišķā matemātika.
  Dabaszinātnes.
 • Eksaktās zinātnes.
  Tehnika.
  Inženierzinātnes.
  Datorika.
  Informācijas tehnoloģijas.
 • Lietišķās zinātnes un starpdisciplinārās zinātnēs
  (nelineārā dinamika, mehatronika, …).
 • Uzņēmējdarbības vadība un ekonomika.

Konferencē paredzēts:

 1. Konferences atklāšana plkst.10:00
 2. Plenārsēde – augstskolu profesoru lekcijas
 3. Darbs sekcijās. Dalībnieki konferencē uzstājas ar ziņojumu prezentācijas formātā. Uzstāšanās prezentācijas formātā ilgums 10 minūtes. Katrā sekcijā pēc darba prezentēšanas tiek izvērsta kopīga 5 minūšu diskusija, kurā aicināti piedalīties konferences dalībnieki, klausītāji un klātesošie mācībspēki un pieaicinātie attiecīgo nozaru profesionāļi.
 4. Konferences norises laikā no plkst. 12.00 līdz 18.00 būs apskatāma izstāde MINOX 2018 Latgale: 7.Starptautiskā Izgudrojumu un inovāciju izstāde
  www.minox.lv
 5. Atpūtas vakars,
  «Prāta un sporta spēles»: viktorīna, konkursi, sporta sacensības!
Konferences darba valodas:
  latviešu, angļu un krievu
Piedalīšanās konferencē ir bezmaksas.
Konferencē aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu vidējo izglītības iestāžu skolas un koledžas, augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, doktorantūra studiju programmu pilna un nepilna laika skolnieki, studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem.

Konferences ziņojumi tiek publicēti RTU DF izdotā studentu pētniecisko darbu krājumā (papīra un elektroniskā formātā).

Katrs konferences dalībnieks (autors) saņem sertifikātu par piedalīšanos studentu reģionālajā zinātniski praktiskajā skolā-konferencē.

Darbu konkurss notiek trīs nominācijas:

 1. “Labākais skolēnu zinātniski-pētnieciskais darbs” – starp vidējo izglītības iestāžu skolas un koledžas studējošiem,
 2. “Labākais studentu zinātniski-pētnieciskais darbs” – starp augstāko izglītības iestāžu koledža, 1.kursa un 2. kursa bakalaura studējošiem,
 3. “Labākais jauno zinātnieku darbs” – starp augstāko izglītības iestāžu 3.kursa bakalaura, maģistra, doktorantūra studējošiem.

Darbus pa nominācijām vērtē konferences organizācijas komitejas locekļi un darba devēju pārstāvji.

Pieteikšanās kārtība un publikācijas iesniegšana:
Dalībnieku reģistrācija notiek elektroniski no 2018. gada 1. marta līdz 2.maijam, aizpildot reģistrācijas formu un nosūtot ziņojumu e-pastā konferencedf.rtu.lv ar referāta rakstu (līdz 7 lpp.), noradot referāta nosaukumu un autorus.

Pieteikums dalībai konferencē:

dalībnieka reģistrācijas anketa

dalībnieku saraksts

raksta noformēšanas noteikumi

raksta noformēšanas piemērs

konferences nolikums

Konferences orgkomiteja:
RTU Daugavpils filiāle
Smilšu 90, 405a. kab.
Daugavpils, LV-5410
Fakss +371 65443075
Mājas lapa: www.politeh.lv/konference
Kontaktpersonas:
 • Raisa Smirnova
  +371 65442466,   +371 27435077,  rajadf.rtu.lv
 • Igors Ščukins
  +371 26332641,  igordf.rtu.lv
 • Andris Eigims, RTU DF Studentu Parlamenta pašpārvaldes vadītājs
  +371 27464620,  konference df.rtu.lv