Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve

Par programmu:

Studiju programma izveidota 1995. gadā. To īsteno Transporta un mašīnzinību fakultāte. Pirmajos divos gados tiek apgūti akadēmiskā bakalaura fundamentālie un pamata izglītības priekšmeti: matemātika, fizika, ķīmija, datoru mācība, materiālu zinātne, teorētiskā mehānika, materiālu pretestība u. c. Trešais gads ir paplašināts ar tādiem specializējošiem priekšmetiem, kā: skaitliskā analīze inženiermehānikā, mašīnu dinamika un stiprība, procesu vadības metodes un līdzekļi, cieta deformējama ķermeņa mehānika u.c. Studiju nobeigumā tiek izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs.

Programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, kāds patlaban veidojas Latvijā, tās tautsaimniecību orientējot uz šobrīd augstāko ekonomikas attīstības līmeni – starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu.

Iegūstamā izglītība: Inženierzinātņu akadēmiskā bakalaura grāds mašīnzinātnē

Studiju ilgums: 2 gadi Daugavpilī + 1 gads Rīgā

Budžeta vietas: 7

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem