Enerģētika un elektrotehnika

Par programmu:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Enerģētika un elektrotehnika” sniedz studentiem pamatzināšanas par elektroenerģētikas un elektrotehnikas nozares teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem apjomā, kas nepieciešams, lai varētu uzsākt praktisko darbību vai arī turpinātu studijas augstākā līmeņa studiju programmās.

Programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir sniegt elektrotehniskās izglītības pamatus elektroenerģētikas nozarē un sagatavot studentus turpmākām studijām augstākā līmeņa programmās, kā arī dot nepieciešamās iemaņas praktiskā darba uzsākšanai.

Iegūstamā izglītība: Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē.

Studiju ilgums: 2 gadi Daugavpilī + 1 gads Rīgā

Budžeta vietas: 16

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem