Dzelzceļa elektrosistēmas

Par programmu:

Studiju programma paredzēta dzelzceļa elektrosistēmu inženiera sagatavošanai. Paredzēta studiju programmas īstenošana pilna un nepilna laika (neklātienes) studijās.
RTU Daugavpils filiāle nodrošina šīs programmas pilna un nepilna laika (neklātienes) bakalaura profesionālās studijas 3 semestru garumā.
Studentiem pēc pirmā kursa ir iespēja izvēlēties vienu no šīs programmas 2 virzieniem:
1. Dzelzceļa automātikas un telemehānikas sistēmas;
2. Elektriskais transports.

Programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta elektrosistēmu apakšnozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta elektrisko un elektronisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistratūrā.

Iegūstamā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa elektrosistēmās un dzelzceļa elektrosistēmu inženieris

Studiju ilgums: 1.5 gadi Daugavpilī + 3 gadi Rīgā

Budžeta vietas: –

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem