Automobiļu transports

Par programmu:

Studiju programma paredzēta autotransporta inženieru sagatavošanai, kuri ir automobiļu transporta tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādātāji, ieviesēji, un vadītāji. Studiju programma izstrādāta atbilstoši profesijas “Autotransporta inženieris” standarta (PS 0372) prasībām. Programma ietver mehānikas un mašīnbūvniecības inženiertehniskos, automobiļu transporta specializējošos, uzņēmējdarbības un vispārizglītojošus studiju priekšmetus.

Programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālā bakalaura izglītību automobiļu transporta nozarē, lai sekmētu ilgtspējīgu augstas kvalitātes automobiļu transporta nozares darbību un attīstību, nodrošinot sabiedrību ar drošiem, videi draudzīgiem un efektīviem mobilitātes risinājumiem.

Iegūstamā izglītība: Profesionālā bakalaura grāds automobiļu transportā un inženiera kvalifikācija automobiļu transportā.

Studiju ilgums: 2 gadi Daugavpilī + 2,5 gads Rīgā

Budžeta vietas: 8

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem