UZŅEMŠANA 2020./2021. STUDIJU GADĀ

Pieteikšanās iespējas:

1. Pirmais solis – elektroniskā reģistrācija

Elektroniskā reģistrācija pamatstudijām 13.07.–02.08. portālā www.latvija.lv/studijas Ja pieteikums apstiprināts elektroniski – klātienē nav jāierodas!

Elektroniskā uzņemšana RTU sāksies 13. jūlijā, kad no plkst. 9.00 studijām varēs pieteikties portālā Latvija.lv, vienotās uzņemšanas sistēmā, autorizējoties gan ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile, gan izmantojot internetbanku.

Elektroniskā pieteikšanās studijām norisināsies līdz 2. augustam. Šajā laikā reflektanti vienotajā uzņemšanas sistēmā varēs arī sekot līdzi pieteikumu statistikai.

2. Otrais solis-–dokumentu uzrādīšana un pieteikšanās klātienē RTU uzņemšanas punktā no 27.07.–03.08.

Sākot no 27. jūlija līdz 3. augustam, reflektanti, kuri kādu iemeslu dēļ nebūs pieteikumu studijām iesnieguši un elektroniski apstiprinājuši portālā Latvija.lv, varēs ierasties uzņemšanas punktos, lai uzrādītu dokumentus un apstiprinātu savus studiju pieteikumus klātienē. RTU uzņemšanas punkts Daugavpilī, RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrā, Smilšu ielā 90, 217. Kab.

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

1. Derīga pase vai personas apliecība;

2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;

3. Pielikums – sekmju izraksts;

4. CE sertifikāti;

5. Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai ir mainīts personas kods.

6. Reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) bankā. Reģistrācijas maksas apmaksu 35€ apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas.

* Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

3. Trešais solis – reģistrēšanās konkursam uz valsts budžeta finansētām studiju vietām (pieteikumu apstiprināšana 1. un 2. Kārta)

08.08.–11.08. plkst. 15.00 – reflektanti apstiprina uzņemšanas rezultātus

Līdz 8. augusta plkst. 14.00 reflektanti saņems informāciju par uzņemšanas pirmās kārtas rezultātiem. Tie tiks paziņoti portālā Latvija.lv, kā arī nosūtīti reflektantiem īsziņā uz mobilajiem telefoniem un/vai e-pastā.

Tiem, kuri uzņemšanas pirmajā kārtā būs ieguvuši vēlamo budžeta vietu, studijas tajā būs jāapstiprina līdz 11. augusta plkst. 15.00.

08.08.–11.08. plkst. 16.00 – pieteikšanās otrajai kārtai

Tie, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši budžeta vietu, līdz 11. augusta plkst. 16.00 varēs pieteikties konkursa otrajai kārtai.

4. Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem- 11. augustā pēc plkst. 17.00.

5. Maksa par pieteikumu ir 35 EUR (izmantojot e-pakalpojumu latvija.lv/studijas).

6.Reģistrēšanās studijām par maksu (pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes)) RTU uzņemšanas punktā.

Studiju maksas priekšapmaksa pilna laika (dienas), nepilna laika (vakara un neklātienes) pamatstudiju maksas studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 23. augustam.