UZŅEMŠANA 2019./2020. STUDIJU GADĀ

Uzņemšana pilna laika (dienas) un  nepilna  laika (neklātienes)  pamatstudiju programmās

Dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana RTU pieņemšanas punktā,

Daugavpilī, Smilšu iela 90
no 2. jūlija līdz 5. jūlijam un 8., 9. jūlijā plkst. 10–15, sestdien 6. jūlijā plkst. 10–13

Līdz 23.augustam darbā dienās no plkst. 10:00 līdz 14:00,  RTU Daugavpils filiālē notiks uzņemšana nepilna laika (neklātienes) studiju programmām.

No 10. jūlija līdz 23.augustam darba dienās no plkst.10-14., RTU Daugavpils filiālē, Smilšu ielā 90.

Uzņemšanas process:

 1. Pirmais solis – Elektroniskā reģistrācija.
  Elektroniskā reģistrācija pamatstudijām sāksies no  jūnija portālā latvija.lv, 
  Par to, kā ērti un ātri pieteikties elektroniski lasi vairāk sadaļā vienotā pieteikšanās sistēma.
 2. Otrais solis – dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana pilna laika (klātienes) studijām no 2. līdz 9. jūlijam RTU Daugavpils filiālē, Smilšu ielā 90.
  Darba dienās: 02.07. – 09.07. plkst. 10 – 15, 
  Sestdien,06.07 plkst. 10 – 13.
 3. Ja neesi reģistrējies studijām portālā latvija.lv, tad ir iespēja to veikt klātienē.
 4. Trešais solis – reģistrēšanās konkursam uz valsts budžeta finansētām studiju vietām(pieteikumu apstiprināšana) no 12. jūlija plkst. 16 līdz 16. jūlijam plkst. 16.
 5. Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem– 16. jūlijā plkst. 19.
 6. Maksa par pieteikumu ir 35 EUR (izmantojot e-pakalpojumu latvija.lv/studijas vai uz vietas pieteikumu pieņemšanas punktā).

Nepieciešami dokumenti:
Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē, līdzi jāņem (oriģinālu uzrādīt, kopiju iesniegt):
1. Derīga pase vai ID karte;
2. Reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā. Maksa  35eur.
3. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
4. Pielikums – sekmju izraksts;
5. CE sertifikāti;
6. Laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.

* Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, zvanot par tālruni + 371 22023340.