Programmētāju skola 2019/2020

  1. gada 1.oktobrī Daugavpils Programmētāju skolā jau trešo  gadu  mācības uzsāka  Daugavpils  skolu 6.–12. klašu skolēni, kuri tika sadalīti trīs  zināšanu un prasmju līmeņos : 6.–7. klase (Scratch valoda un Python valoda), 8.–9. klase (Pascal valoda) un 10.–12. klase (C++ valoda). Skolēnu atlasē īpaši aktīvi iesaistījās informātikas skolotāji, uzrunājot un iesakot tos skolēnu ,  kuri jau ir uzrādījuši sasniegumus informātikas olimpiādēs, kā arī labas sekmes informātikā.

Daugavpils Programmētāju skolas mērķis ir attīstīt skolēnu loģiskās domāšanas prasmes, prasmi patstāvīgi veidot un risināt algoritmiskos uzdevumus, kā arī vērtēt atrasto risinājumu efektivitāti.

Programmēšanas  skolas izveide  ir  Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un pilsētas informātikas skolotāju iniciatīva,  tādejādi vēloties uzlabot skolēnu zināšanu līmeni un sasniegumus programmēšanas olimpiādē. Skolas mācību saturu izstrādāja RTU Daugavpils filiāles mācībspēki, sadarbojoties ar informātikas skolotājiem.

Mācību darbu Programmētāju skolā nodrošina RTU Daugavpils filiāles mācībspēki: Igors Ščukins, Jurijs Ivanovs, Marija Dobkeviča un Raisa Smirnova.