Informācija par praksēm

Studentiem, kas plāno iziet praksi ir jārēķinās, ka 1 kredītpunkts ir pilna laika 40 stundu darba nedēļa. Gadījumā, ja nav iespējams veikt praksi pilna darba dienā, tad praksei paredzētās stundas jāsadala pa visu semestri, saskaņojot to ar vadītāju prakses vietā. Praksei jābūt pabeigtai līdz tekošā semestra 15. nedēļai. Izvēlēto prakses vietu un prakses uzdevumu jāsaskaņo ar prakses koordinatoru.

Studentu prakses grafiks 2019./2020.m.g. pavasara semestrī [.pdf]

Prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas grafiks 2019./2020. m.g. pavasara semestrī [.pdf]

Studentu prakses grafiks 2019./2020.m.g. rudens semestrī [.pdf]

Prakses atskaites un kvalifikācijas darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas grafiks 2019./2020. m.g. rudens semestrī [.pdf]

Programma “Būvdarbu vadīšana” (DBKV0)

Prakses programma un kvalifikācijas darba izstrādāšanas metodiskie norādījumi[.docx]

Koordinators: lekt. Valērijs Mihailovs

Programma “Mehatronika” (DMCE0)

Ražošanas mācību prakses programma [.pdf]

Tehnoloģiskās prakses programma [.pdf]

Koordinators: lekt. Valentīna Strautmane

Prakses novērtējums

Prakses noslēgumā students sagatavo prakses atskaiti, kuru iesniedz un prezentē prakses atskaites vērtēšanas komisijā. Komisijai jāiesniedz:

  • Prakses atskaite
  • Prakses vadītāja atsauksme
  • Līgums 1 eks.
  • Izziņa no darba vietas (ja prakse ir veikta savā darba vietā)

Dokumenti praksei

Iesniegums Nr 1. [.docx]

Iesniegums Nr 2. [.docx]

Prakses organizēšanas kārtība [.docx]

Atskaites titullapa [.docx]

Iesniegums kvalifikācijas darba tēmas apstiprināšanai (DBKV0) [.docx]