NODARBĪBU SARAKSTS

Pavasara semestra nodarbību saraksts (dienas nodaļa)

Pavasara semestra nodarbību saraksts (neklātienes nodaļa)

Pavasara semestra nodarbību saraksts (“Būvdarbu vadīšana” 1. kurss)

Pavasara semestra nodarbību saraksts (“Būvdarbu vadīšana” 2. kurss)

Konsultācijas

2019. gada RUDENS semestra sesijas grafiks

Paziņojumi

Informācija dienas nodaļas studentiem!

DEBN0, DMCU0, DMCD0, DMBM0 1. kursa studentiem lekcija “Vispārīgā ķīmija” no 28.02.2020 tiek pārcelta uz 04.03.2020. plkst. 14.15-15.50. 217. kab.

DEBN0 1. kursa studentiem nodarbība “Angļu valoda” 04.03.2020 notiks plkst. 08.30-10.05. 310. kab.

DEBN0, DMCD0 un DMBM0 1. kursa studentiem lekcija “Elektrotehnika un elektronika” no 28.02.2020. tiek pārcelta uz 06.03.2020. plkst. 8.30-10.05. 217. kab.

Nodarbības priekšmetā “Datorgrafika (speckurss mašīnbūvē)” DMCU0, DMBM0 1. kursa studentiem un “Autom.projekt.pamati-SolidWorks” DMCE0 dienas nodaļas 1. un 2. kursa studentiem notiks š.g. 22.02., 29.02., 21.03., 04.04., 16.05., 23.05. plkst. 09.00-15.30. lekt. A.Grigorjevs, 407. kab.

Nodarbības priekšmetā “Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība” DDBD0, DDBI0, DDBF0, DEBN0 dienas nodaļas 2. kursa studentiem notiks 3., 5., 7., 9., 11., 13. nedēļas pirmdienās un ceturtdienās plkst. 17.30-19.55, 217. kab. un sestdienās 22.02., 29.02., plkst. 09.00-17.05., 28.03. plkst. 09.00-15.30, 217. kab. lekt. V.Strautmane

Nodarbības priekšmetā “Alternatīvie enerģijas avoti” DEBN0 dienas nodaļas 2. kursa studentiem notiks 20.martā plkst. 09.00 -14.00, 219 kab., Dr.sc.ing. A. Sokolovs