RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES
DAUGAVPILS FILIĀLE
REĢIONĀLĀ STUDENTU ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ SKOLA-KONFERENCE
JAUNATNES LOMA UN IESPĒJAS
INŽENIERZINĀTNES ATTĪSTĪBĀ
2017
2017. gada 18. maijā
Daugavpils, LATVIJA

Konferences tematika:

 • Lietišķā matemātika.
  Dabaszinātnes.
 • Eksaktās zinātnes.
  Tehnika.
  Inženierzinātnes.
  Datorika.
  Informācijas tehnoloģijas.
 • Lietišķās zinātnes un starpdisciplinārās zinātnēs
  (nelineārā dinamika, mehatronika, …).
 • Uzņēmējdarbības vadība un ekonomika.

Konferencē paredzēts:

 1. RTU Absolventu asociācijas Latgales filiāles Daugavpilī atklāšana
 2. Plenārsēde – augstskolu profesoru lekcijas
 3. Darbs sekcijās. Dalībnieki konferencē uzstājas ar ziņojumu prezentācijas formātā. Uzstāšanās prezentācijas formātā ilgums 7 – 10 minūtes. Katrā sekcijā pēc darba prezentēšanas tiek izvērsta kopīga 5 minūšu diskusija, kurā aicināti piedalīties konferences dalībnieki, klausītāji un klātesošie mācībspēki un pieaicinātie attiecīgo nozaru profesionāļi.
 4. Diskusija par inženierzinātnes izglītības attīstību
 5. Atpūtas vakars
Konferences darba valodas:
  latviešu, angļu un krievu
Piedalīšanās konferencē ir bezmaksas.
Konferencē aicināti piedalīties Latvijas un ārvalstu vidējo izglītības iestāžu skolas un koledžas, augstāko izglītības iestāžu koledžas, bakalaura, maģistra, doktorantūra studiju programmu pilna un nepilna laika skolnieki, studenti un absolventi ar saviem teorētiskajiem un lietišķajiem pētījumiem.

Konferences ziņojumi tiek publicēti RTU DF izdotā studentu pētniecisko darbu krājumā (papīra un elektroniskā formātā).

Katrs konferences dalībnieks (autors) saņem sertifikātu par piedalīšanos studentu reģionālajā zinātniski praktiskajā skolā-konferencē.

Darbu konkurss notiek trīs nominācijas:

 1. “Labākais skolēnu zinātniski-pētnieciskais darbs” – starp vidējo izglītības iestāžu skolas un koledžas studējošiem,
 2. “Labākais studentu zinātniski-pētnieciskais darbs” – starp augstāko izglītības iestāžu koledža, 1.kursa un 2. kursa bakalaura studējošiem,
 3. “Labākais jauno zinātnieku darbs” – starp augstāko izglītības iestāžu 3.kursa bakalaura, maģistra, doktorantūra studējošiem.

Darbus pa nominācijām vērtē konferences organizācijas komitejas locekļi un darba devēju pārstāvji.

 • Raisa Smirnova

    +371 65442466,   +371 27435077,   raja@df.rtu.lv

 • Igors Ščukins

    +371 26332641,   igor@df.rtu.lv

 • Jūlianna Kostina

    +371 27113061,  Julianna.Kostina@rtu.lv

Konferences orgkomiteja:

RTU Daugavpils filiāle
Smilšu 90, 405a. kab.
Daugavpils, LV-5410
Fakss +371 65443075

Pieteikšanās kārtība un publikācijas iesniegšana:

Dalībnieku reģistrācija notiek elektroniski no 2017. gada 10. februāra līdz 5.maijam, aizpildot reģistrācijas formu un nosūtot ziņojumu e-pastā konference@df.rtu.lv ar referāta rakstu (līdz 7 lpp.), noradot referāta nosaukumu un autorus.

Pieteikums dalībai konferencē:

dalībnieka reģistrācijas anketa
dalībnieku saraksts
raksta noformēšanas noteikumi
raksta noformēšanas piemērs
konferences nolikums