BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Stājoties universitātē, var rasties desmitiem jautājumu. Lai Tev palīdzētu, universitātē darbojas Uzņemšanas atbalsta zvanu centrs, kur uz Taviem jautājumiem atbildēs pieredzējuši operatori.

Uzņemšanas atbalsta zvanu centra tālrunis 67089003, e-pasts: info@rtu.lv

Populārākos jautājumus esam apkopojuši arī šajā lapā.

Informāciju var iegūt gan šajā lapā, gan RTU mājaslapā, gan RTU Uzņemšanas komisijā, Kaļķu ielā 1–121. kabinetā, tālrunis 67089319, RTU Studiju daļā Kaļķu ielā 1–208. kabinetā, tālrunis 67089480 vai apmeklējot filiāli klātienē.

Jā, RTU organizē kursus matemātikā, fizikā un zīmēšanā. Tie norisinās Rīgā. Aktuālā informācija par kursiem atrodama šeit.

Studijas RTU pamatā notiek latviešu valodā, taču ir atsevišķas programmas, kurās ir iespējams mācīties kopā ar ārzemju studentiem angļu valodā.

Studētgribētāji, kas vidējo izglītību ieguvuši līdz 2004. gadam, piedalās kopējā konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta atzīmēm.
Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Uz budžeta vietām var pretendēt ikviens Latvijas Republikas (LR) pilsonis un personas, kurām ir LR nepilsoņa pase; kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas LR. Šīm personām nepieciešama vidējā izglītība, un izglītības dokumentā nedrīkst būt nesekmīga vērtējuma (zemākā pieļaujamā atzīme ir 4) šādos priekšmetos: matemātika, fizika, ķīmija, informātika, latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), ekonomika, dabaszinības.

Ja pēdējo divu gadu laikā Tev ir iegūta godalgota vieta starptautiskās vai Latvijas valsts olimpiādēs matemātikā, fizikā, ķīmijā vai informātikā, universitātē Tevi ieskaitīsim bez konkursa, ja vien būs nokārtoti izvēlētajai studiju programmai atbilstošie CE.

Pieteikumu studijām vēlams iesniegt personīgi. Izņēmuma gadījumos pieteikumu studijām var iesniegt pilnvarota persona. Uzņemšanas komisija prasīs uzrādīt pilnvaru (nav jābūt notariāli apstiprinātai), pilnvarotās personas pasi un visu dokumentu oriģinālus, kas nepieciešami, piesakoties studijām. Ja pilnvarotā persona nevarēs uzrādīt Tavu pasi, būs nepieciešama pases kopija.

Jā, vari.

Ar iesniegumu jādodas uz izglītības iestādi, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi vai attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē, ja izglītības iestāde ir likvidēta.

Tev nepieciešama pase, centralizēto eksāmenu sertifikāti un sekmju izraksts. Ņem vērā, ka pases derīguma termiņš nedrīkst būt beidzies!

Piesakoties studijām, tiks paņemtas dokumentu kopijas, orģinālus varēsi paturēt.

Nē, studiju maksu var maksāt par pusgadu vai mēnesi.

Ja studiju programma tiek apgūsta noteiktajā termiņā bez studiju pārtraukuma/-iem, studiju maksa ir nemainīga.

Informāciju par RTU studentu viesnīcām var iegūt RTU Studentu viesnīcu daļā, Rīgā, Āzenes iela 22 K1, tālrunis 67089479, kā arī mājaslapā.

No RTU stipendiju fonda stipendiju saņem vidēji 20% studējošo, kuri uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās. Sīkāka informācija par stipendijām atrodama šeit.

Ražošanas prakses ir visās profesionālo studiju programmās. Sīkāku informāciju par praksēm var iegūt RTU Karjeras centrā. Informāciju par prakses iespējām ārvalstīs sniedz RTU Starptautiskās sadarbības departamenta projektu vadītāja Evita Miščuka Kaļķu ielā 1–302. kabinetā, tālrunis 67089314; e-pasts: evita.miscuka [at] rtu.lv.

Neklātienes studijas tiek realizētas pēc noteikta grafika. Klātienes nodarbības parasti notiek sestdienās. Nodarbību saraksts tiek publicēts RTU Neklātienes un vakara studiju departamenta mājaslapā.

Jā, RTU studenti var saņemt stipendijas studijām ārzemēs. Sīkāku informāciju par iespējām iegūsiet RTU Starptautisko attiecību daļā.

Neatradi atbildi? Uzdod savu jautājumu šeit!